Správa majetku

Klientům jsem partnerem ve správě jejich celého majetku. Pomáhám jim si vybudovaný majetek udržet a dále rozvíjet. Jak na to?

Prvním krokem při navázání spolupráce je specifikace rizik, která váš majetek ohrožují, ale často je lidé přehlíží, nebo o nich neví. Jedná se například o majetkové struktury v rámci rodiny nebo firmy

Po specifikaci individuálních rizik vytvořím s klienty krizový plán. Když přijde krize v podobě onemocnění, rozvodu, konfliktu se společníkem ve firmě nebo dokonce úmrtí, je vše připraveno na hladký průběh.

Překvapivě největší riziko ztráty majetku přichází právě z rodiny. Rozvodové řízení, marnotratní potomci či jejich partneři nebo neúspěšné mezigenerační předání rodinného jmění mohou být tím, co vámi budované portfolio pošle ke dnu. Pojďme společně majetek zabezpečit tak, aby se pracně budované hodnoty jen tak nepoztrácely.

V krizovém plánu využívám všech dostupných možností, jako jsou například

Svěřenské fondy atd.

Dědické smlouvy, závěti, dovětky

Jmenování prokuristy

Povolání správce pozůstalosti

Předmanželské smlouvy

Po vypracování a implementaci krizového plánu s klienty strategicky plánují v kontextu celé rodiny. Nejen s ohledem na životní plány klienta, ale i s přesahem na další generace

Klientům dále pomáhám s

Přejít nahoru